Gejaag Na Wind

Wat weet jy van die Prediker boek? Mag ek raai dalk die gesegde “Werp jou brood op die water” en miskien hoofstuk 12 – “Dink aan jou Skepper in jou jong dae” en hoofstuk 3 “Almal is van stof”  wat nogal gereeld by begrafnisse gebruik word.

Hoekom is hierdie boek enigsens in die Bybel? Die skrywer klink so sinies! Alles word beskryf as ‘n gejaag na wind- nie een keer nie maar 9 keer beskryf hy die lewe so in hierdie boek! Genoeg om enigiemand depressief te maak!

☛ Die prediker(Qoheleth – die Hebreeus vir iemand wat mense toespreek) praat nie op ‘n mooi stigtelike manier nie. Nee, hy is brutaal eerlik, eerlik oor wat hy gedoen het en wat hy dink daaroor. Hy het sin gesoek in:
•    Wysheid en kennis (1:16-18)
•    Lag en plesier (2:1-2)
•    Wyn (2:3)
•    Opbou van groot ondernemings deur harde werk (2:4-6)
•    Baie besittings (2:7-8)
•    ‘n “goeie lewe” – sleg en goed kom op die einde tot dieselfde (8:10)

Oor dit alles sê hy op die einde – “Dit is ‘n gejaag na wind”

☛ Van die goed wat die Prediker so afskryf, is dinge wat ONS as heel goed sal beskryf, wat is dan nou verkeerd met wysheid, met kennis, met harde werk? Dit is tog alles goed wat ons as eerbaar sien, as dinge wat die moeite werd is om na te jaag. Ons kan tog gou iets sê oor iemand wat lui of dom is! Hoekom skeer die Prediker dit dan oor dieselfde kam as ‘n blote gejaag na plesier?

Is dit nie maar juis omdat al hierdie goed maar weer dinge is wat ONS, EK, doen nie? Ek kan hoe slim wees, hoe hard werk, maar in een oomblik kan dit van my weggeneem word.

☛ In die sin herinner Prediker aan Jesus se gelykenis van die ryk dwaas (Luk 12:13-21). Die ryk man sê vir homself: “‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.” God antwoord hom dan: “Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?”

Selfs as ‘n mens jouself probeer troos met die gedagte dat jy dit vir jou kinders doen, dat jy ‘n nalatenskap daarstel waardeur jy onthou sal word, dan sê die Prediker dit is ‘n gejaag na wind want: “Ek het alles gehaat waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het, want ek moet dit nalaat aan dié een wat ná my kom, en wie weet of hy ‘n wyse of ‘n dwase mens sal wees?” (2:18-19)

Sjoe! Hoort die boek enigsens in die Bybel? Is daar ‘n boodskap hier anders as dat alles maar verniet is? Wat sukkel die dominee met so ‘n teneerdrukkende teks?

☛ Hierdie vraag raak nog erger as ‘n mens in 3:12 lees: “ Ek het tot die insig gekom dat daar vir ‘n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet” “Eat, drink and be merry!” blyk die Prediker se boodskap te wees….!

En in ‘n sin is dit PRESIES wat hy vir ons sê, al klink dit soos kettery! In Hoofstuk 2 verse 24 en 25, kom gee die Prediker vir ons die sleutel wat ons moet gebruik om hierdie, op die oog af siniese, stellings van hom te verstaan: “Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ‘n  gawe uit die hand van God is. 

Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?”
Vir die Prediker is ‘n lewe van dankbaarheid teenoor God, ‘n lewe waarin ons kan eet en drink en ons vriende en familie geniet, ‘n geskenk uit die hand van God. Vir die Prediker is om te eet, drink en die lewe te geniet ‘n daad van GELOOF! Vir elkeen wat gedink het die Ou Testament praat van WET en die Nuwe Testament van GENADE, herinner die Prediker ons dat alles GENADE is!

Kom ons wees maar eerlik, as ons na die onregverdigheid van die lewe kyk. As ons sien hoe dit goed gaan met “slegte” mense, en hoe “goeie “ mense sukkel – het ons nie ook maar al iewers gedink die lewe is ‘n “gejaag na wind” nie?

En dit is… As ons nie onthou dat elke dingetjie, elke seëning, elke dag van gesondheid, elke kind, elke sonstraaltjie, ‘n gawe van God is nie…. ‘n Gawe wat ons nie verdien nie, maar wat ons as geskenk kry.

(Na aanleiding van Prediker 1:2, 12-14, 2:18-23)

Verkry: deonstr@wordpress.com

Copyright © 2024 · Theme by 17th Avenue

Copyright © 2024 · Amelia on Genesis Framework · WordPress · Log in